Coachning

Individuell coachning, coachning i grupp och telefoncoachning.

3

Vilka verktyg använder jag som Coach?

I ett coachande samtal via mobil lyssnar jag in och ringar in dina behov. Jag kommer med frågeställningar som får dig som kund att förstå din del av det hela. Du själv kommer att hitta hållbara lösningar för ett mer balanserat liv inom många områden. Jag kan skicka material, som kommer att underlätta i ditt arbete.

Jag arbetar som en holistisk coach, som innebär att jag arbetar med hela dig. Hittar det som är viktigt för dig.

Stresshantering, medveten närvaro, motion och kost spelar stora roller i ett harmoniskt liv.

I fysiska möten, enskilt eller i grupp, ger jag frågeställningar, vägledande samtal och upplägget för fysiska möten är ungefär densamma som med coachande samtal.

Det tillkommer ibland praktiska övningar, som andningsövningar, mindfulnessövningar och meditation.

Om man önskar kommer jag framförallt kvällstid till er arbetsplats. Jag håller ett kort föredrag, vi kan göra andningsqigong, mindfulness & meditationsövningar (ca 1.5-2 timmar). Jag kan skräddarsy efter behov.

På företag, där gör jag tillsammans med ledning en inventering av behovet. Då får jag en bild av hur jag på bästa sätt kan hjälpa arbetslag, eller enskilt. I stort och smått.
Att proaktivt arbeta med stressreducering ger absolut bästa resultat.

Individuell coachning

Individuell coachning innebär att jag ger dig möjlighet att hitta din medvetenhet om vad du vill förändra i ditt liv. Det kan vara ett område eller flera områden, som du känner att du behöver få lite hjälp med.

Sessionstid: ca 60 min

Coachning i grupp

Jag kommer ut till din arbetsplats, tillsammans med er chef går vi igenom ert behov. Vi skräddarsyr tillsammans vad vi ska arbeta med. När jag coachar i grupp går jag igenom med gruppen/arbetslaget vad som känns relevant att börja med. Avslutningsvis pratar jag med varje individ i gruppen hur de upplevt sessionen. Tillsammans går vi igenom hur vi går vidare.

Sessionstid: ca 60 min

Telefoncoachning

Går till ungefär som individuell coachning men skillnaden är att detta görs per telefon. Kunder berättar för mig om vilka behov som finns, jag vägleder sedan kunden med frågeställningar.

Sessionstid: ca 60 min

Priser för coachning

1-3 coachtillfällen

Priser för 30 min coachning, mobil eller träff: 445 kr

Priser för 60 min coachning, mobil eller träff: 745 kr

4-6 coachtillfällen

Priser för 30 min coachning, mobil eller träff: 395 kr

Priser för 60 min coachning, mobil eller träff: 695 kr

7 eller fler coachtillfällen

Priser för 30 min coachning, mobil eller träff: 345 kr

Priser för 60 min coachning, mobil eller träff: 645 kr

Gruppcoachning för 3-5 pers, 1-3 sessioner

Pris för 60 min/90 min coachning, träff på plats

1295 kr/1495 kr för 1 session

1145 kr/1345 kr för 2-3 sessioner

Vad ingår i priset?

Jag är din/er coach under hela perioden, förutom sessionerna, så har du/ni möjlighet att maila mig vid behov.

Vid sista sessionen, så checkar vi av och gör en utvärdering. Om du/ni önskar att boka in ett uppföljningssamtal om ca 2-4 månader, så kan vi göra det. Du/Ni väljer.

Material ingår, som kan vara frågeställningar/övningar.

Min coachning kan hjälpa dig med:

Lära känna dig själv

Hitta tillbaka till din kraft och energi

Hitta en balans mellan fritid och arbete

Du får verktyg av mig som gör stor skillnad i din medvetenhet

E-post

harmonicoach@gmail.com

Plats

Stockholm

Kontaktformulär

Samtycke