Integritetspolicy

Harmonicoachen Ingela Ekström
Enskild firma

Harmonicoach = Jag/Oss (Ingela Ekström)

Vilken information sparas?

Informationen jag (Harmonicoach) sparar är den du aktivt lämnar till mig, såsom ditt namn, e-postadress och telefonnummer när du fyller i kontaktformuläret. Harmonicoach säljer aldrig e-postadresser eller andra uppgifter om dig. Du kan begära att dina uppgifter raderas ur systemet och du kan avregistrera dig från kommunikation i något av nyhetsbreven som skickas till dig.

Vad används informationen till?

Jag (Harmonicoach) använder informationen för att kunna kontakta dig, och skräddarsy mitt erbjudande till dig och för att du ska få en bättre upplevelse i Harmonicoach kommunikation.

Vilka personer tar del av informationen?

Det är endast jag (Harmonicoach) som har tillgång till dina uppgifter. Harmonicoach kommer aldrig att sälja eller lämna vidare dina uppgifter till någon annan.

Vilken lagtext hänvisar Harmonicoach till för att få lagra informationen och för att få hantera den?

Harmonicoach hänvisar till dataskyddslagen, GDPR.

Behandling av personuppgifter

Harmonicoach värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter som används av Harmonicoach sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen[1] (GDPR).

Harmonicoach avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Harmonicoach, i samband med gjord registrering på hemsidan, ett kursköp, samtycke i mail, sociala medier och liknande instanser.

Syftet med insamling av personuppgifter

Personnummer, IP-adress, kontaktuppgifter, bilder och namn är personuppgifter som kan härledas till dig som person. Harmonicoach behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit Harmonicoach i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och service som Harmonicoach tillhandahåller i samband med förfrågningar.

Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till Harmonicoach webbplats.

Harmonicoach ber dig notera att när du använder Harmonicoach webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter.

Laglig grund

Harmonicoach behandlar dina personuppgifter enligt gängse lagstiftning. Harmonicoach inhämtar samtycke, där detta så krävs, innan Harmonicoach påbörjar behandling av dessa.

Ditt godkännande

Genom att du har givit ditt samtycke på hemsidan samtycker du till att Harmonicoach i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att förbättra Harmonicoach tjänster, produkter, service eller liknande, informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra kundundersökningar. Genom registrering hos Harmonicoach samtycker du även till att motta information och marknadsföringsmaterial via e-post, telefon, per post, eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att du vid registrering eller senare uppgivit ditt telefonnummer eller din e-postadress till Harmonicoach. Harmonicoach äger rätt att dokumentera din kommunikation med Harmonicoach.

Du har rätt att från Harmonicoach få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Harmonicoach kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter blir raderade hos Harmonicoach.
Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta Harmonicoach via mail till harmonicoach@gmail.com eller genom att avregistrera dig i något av Harmonicoach utskick. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Harmonicoach att vidta rättelseåtgärder.

OM COOKIES

När du använder Harmonicoach webbplats samlas personuppgifter in via t.ex. cookies. Information lagras om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Cookies är textinformation som läses in i datorns minne eller sparas som en fil i din webbläsare. Harmonicoach använder 2 olika sorters cookies på webbplatsen:

Förstaparts-cookie

Förstaparts-cookies kommer in i din enhet från den webbplats du besöker, i det här fallet Harmonicoach webbplats, och kan vara antingen beständiga eller tillfälliga. De används för att spara information som underlättar ditt besök och återanvänds nästa gång du besöker webbplatsen.

Tredjeparts-cookies

Tredjeparts-cookies kommer från någon annan än den som äger webbplatsen, till exempel genom en banner. Här används cookies av marknadsföringsskäl för att spåra hur du använder internet. Om du inte vill acceptera att din dator tar emot och lagrar cookies så kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Tänk på att om du stänger av cookies så försämras din upplevelse av webbplatsen.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och Telestyrelsens webbplats www.pts.se

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur Harmonicoach behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Harmonicoach.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)